fredag 11 februari 2011

Ek'näs - Kräknäs

day 22. a photo of your town

Jag har länge haft ett love-hate förhållande till denna stad, men på senare tider har det stannat på kärlek. Jag trivs superbra, fastän jag som 15-åring sade att jag Aldrig skulle stanna här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar